Missie

De missie van DocDigit is, het creëren van (extra) waarde voor haar opdrachtgevers. DocDigit is in dit kader gespecialiseerd in het optimaliseren van document logistieke processen waarbij de nadruk ligt op het extraheren en valideren van data. Deze processen behoren veelal niet tot het primaire proces van haar opdrachtgevers. Echter, zijn de opdrachtgevers wel sterk afhankelijkheid van een correcte uitvoering hiervan. Voor DocDigit vormt deze activiteit juist wel een kernactiviteit. DocDigit heeft hiervoor een efficiënte productieomgeving ontwikkeld waarin zij continu  een hoge kwalitatieve van output tegen lage kosten levert.

DocDigit stuurt niet enkel en alleen op rationele waarden zoals; intuïtie, creativiteit, traditie, sterke overtuiging, relaties, expertise, reputatie en persoonlijke drijfveren, maar zeker ook op niet- rationele waarden zoals: een “gedeelde droom” en stakeholderloyaliteit. DocDigit geeft actief invulling aan een “Best Practice”. Voor DocDigit is het maken van winst niet het belangrijkste doel. Een duurzame samenwerkingsrelatie beschouwt zij als de basis voor een succesvolle onderneming. Een efficiënte werkwijze leidt  bij DocDigit tot lagere tarieven. Opdrachtgevers delen hierin in tegenstelling tot haar concurrenten die onder het regime van een investeringsmaatschappij vallent in mee. Op deze wijze geeft DocDigit concreet invulling aan een business partnership. Samen sterker !

De 5 kernwaarden van DocDigit zijn:

  • Betrouwbaar
  • Efficiënt
  • Kwaliteit
  • Flexibel
  • Transparant