Mazars is gespecialiseerd op het gebied van accountancy, belasting- en juridisch advies en consultancy. In het kader van het project “Paperless Office” en daarnaast de verhuizing van het kantoor naar de nieuwe locatie in Rotterdam Alexandrium, bestond de behoefte om alle fysieke klantdossiers van diverse afdelingen aan het SharePoint Document Management System toe te voegen en te ontsluiten. Digitalisering klantdossiers

Op basis van de kennis en expertise in dit soort digitaliseringstrajecten, is DocDigit op advies van Ricoh Nederland geselecteerd om deze opdracht voor Mazars Rotterdam uit te voeren. DocDigit heeft hiertoe een gedegen Plan van Aanpak opgesteld. Alvorens tot productie over te gaan, heeft DocDigit een “proof of concept” uitgevoerd. Dit om er zeker van te zijn, dat aan alle eisen en wensen vanuit Mazars werd voldaan. Na een ontvangen “Go”, kon er direct worden gestart. De doorlooptijd van het gehele project bedroeg vijf maanden.

Mazars is bijzonder tevreden over het bereikte resultaat. Ondanks de complexiteit en tijdsdruk, is DocDigit er in geslaagd om het project binnen de daarvoor gestelde termijn en kwaliteitseisen op te leveren.   

Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop Alex Boonen van DocDigit dit proces met deskundigheid en flexibiliteit heeft gemanaged. Zijn transparante communicatiewijze sprak ons in het bijzonder aan.

 

Gert Don

Partner-Aandeelhouder

Mazars Rotterdam