Dataprocessing

Dataprocessing door DocDigit

Een belangrijk onderdeel binnen de documentlogistiek is de dataprocessing door middel van dataverrijking, ook wel data-entry of data-enriching genoemd. Alhoewel de techniek steeds meer vooruitgang boekt, is het nog steeds niet mogelijk om alle documenten 100% automatisch te kunnen classificeren en indexeren. De stelregel luidt: “hoe meer standaardisatie, hoe hoger de automatische herkenning”. Dit betekent niet dat u de niet herkende gegevens dan niet digitaal van ons aangeleverd kunt krijgen. Dit is volledig mogelijk. De uitdaging van DocDigit is een zo hoog mogelijk herkenningspercentage te verkrijgen. Zo lang de techniek hierin nog niet voorziet, werkt DocDigit samen met geselecteerde en gecertificeerde partners binnen de Europese Unie. Deze aantrekkelijke oplossing biedt u een volledig digitaal gemak tegen aanzienlijk lagere uitvoeringskosten dan wanneer u dit zelf uitvoert of door één van onze concurrenten laat doen. Door de juiste technische en organisatorische randvoorwaarden biedt DocDigit u een uitstekende oplossing te bieden. In tegenstelling tot overige marktpartijen laten wij u wel profiteren van onze efficiënte dienstverlening. DocDigit bewijst dat hoge kwaliteit prima kan samengaan met een aantrekkelijke tarifering.

DocDigit houdt zich tevens bezig met bestandsverrijking van o.a. klant- en/of bedrijfsgegevens. Op deze wijze ondersteunen wij u bij het bevorderen van de integriteit van uw data.

Voor wat betreft de privacy hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit is goed geregeld. Alle medewerkers beschikken over een Geheimhoudingsverklaring en een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit geeft u en ons de zekerheid dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw informatie wordt omgegaan.

Nadat alle gegevens zijn aangevuld voert DocDigit een gedegen kwaliteitscontrole uit. Het uitgangspunt is dat wij minimaal die kwaliteit leveren zoals we met u zijn overeengekomen in de Service Level Agreement. Dit neemt niet weg, dat wij de ambitie hebben om altijd beter te scoren. Alle vastgelegde data wordt vervolgens geconverteerd naar het bestandsformaat zoals u dit met ons hebt afgesproken. In principe is ieder gangbaar bestandsformaat mogelijk. In het voortraject testen we natuurlijk gezamenlijk de interface waarover de bestanden worden getransporteerd.

Zodra de bestanden voldoen aan de gestelde eisen, worden ze klaargezet of verzonden. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld via een beveiligde vaste data lijnverbinding tot aan CD Rom. U kunt uw bestanden tevens via ons portaal automatisch up- of downloaden.

Na onze verwerking kunt u bepalen of u de fysieke documenten retour wilt ontvangen of eventueel wenst te laten vernietigen.

Neem contact op met DocDigit