Dataverrijking, een must als het om het resultaat van een marketingcampagne gaat! Als bedrijf kunt u er voor kiezen om bij uw marketingcampagnes gebruik te maken van een eigen adressenbestand of hier adressenbestanden van een externe leverancier voor aan te schaffen. In beide situaties dient u zich bewust te zijn van de datakwaliteit. Met andere woorden, zijn de gegevens compleet en nog actueel om uw marketingdoelen te kunnen realiseren? In dit artikel wordt ingegaan op het nut en de functie van dataverrijking.
Dataverrijking is maatwerk
Op basis van uw visie en strategische keuzes zult u vervolgens bepalen wat er voor nodig is om uw doelen in resultaat om te gaan zetten. Zo zal er onder meer een marketingplan worden opgesteld waarin de doelgroepen worden bepaald en de benodigde middelen selecteert worden waarmee deze groepen zullen worden benaderd. Niets nieuws onder de zon zult u waarschijnlijk denken. Maar bent u zich bewust wat de gevolgen voor uw onderneming zijn zodra de kwaliteit van uw adressenbestand onder de maat is? Wij gaan er van uit dat u een gerichte campagne wilt voeren met een zo hoog mogelijk slagingspercentage. Maar er bestaan nogal wat dissatifiers indien u onvoldoende aandacht heeft besteed aan de kwaliteit van uw databestand. Denk hierbij aan gewijzigde bedrijfsgegevens zoals de firmanaam, straat, postcode, functionarissen die niet meer werkzaam zijn of in het ergste geval zijn overleden, onvolledige of onjuiste tenaamstellingen, ontbrekende e-mailadressen, telefoonnummers etc. De ontvanger zal dit als zeer onzorgvuldig bestempelen en u op voorhand als zakenpartner afschrijven. Om dit te voorkomen is er maatwerk nodig door adressenbestanden vooraf te laten verrijken met de juiste gegevens. DocDigit beschikt in dit kader over veel ervaring en expertise. Of het nu om uw eigen of een aangekocht bestand gaat, wij zorgen voor de juistheid en compleetheid van uw gegevens. Door gebruikmaking van technische hulpmiddelen en waar nodig aanvullend web research, optimaliseren wij deze bestanden tot het vereiste niveau. Op deze manier leidt data tot informatie. En juist dit laatste is nodig om succesvol te worden en te blijven.
Onze werkwijze
In eerste instantie bepaald u welke gegevens vereist zijn. Zodra dit bekend is kunt u bijvoorbeeld DocDigit autoriseren om ontbrekende bestandsgegevens op uw eigen systeem en op afstand te laten aanvullen en/of te laten controleren. Diverse opdrachtgevers maken inmiddels van deze methode van dataverrijking gebruik. Indien dit niet uw voorkeur heeft, dan biedt een extractie van alle invalide records vanuit uw database mogelijk een goed alternatief. U kunt deze dan bijvoorbeeld in Excel of ieder ander gewenst formaat bij DocDigit aanbieden en op locatie van DocDigit laten verwerken.
Ons aanbod
Om u als potentiƫle klant te kunnen overtuigen van onze meerwaarde, is DocDigit bereid om een gratis proef uit te voeren. U levert ons hiertoe een testbestand aan waarbij u aangeeft welke rubrieken er verrijkt moeten worden. Voorst bespreken wij het verkregen resultaat met u. Uiteraard behoud u de regie ten aanzien van een eventueel vervolgtraject. Door onze procesinrichting hanteert DocDigit een bijzonder scherp verwerkingstarief. Onze samenwerking start pas zodra u overtuigd en tevreden bent. Belangrijk is te vermelden dat er uiterst vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.
DocDigit zorgt voor 100% digitaal gemak!