DocDigit zorgt voor actuele databases via Web Research

Herkent u het probleem dat uw marketingcampagne niet het gewenste resultaat oplevert omdat klantgegevens niet volledig of onjuist zijn? En welk voordeel u zou kunnen behalen als u over alle prijzen van producten en/of productcodes zou beschikken om hiermee uw...

Reductie administratieve lasten

Teveel bedrijven maken nog steeds onnodige kosten door relatief eenvoudige administratieve werkzaamheden door te dure arbeidskrachten te laten uitvoeren. In deze specifieke situatie betreft het data entry werkzaamheden zoals het invoeren van orders en/of facturen in...

Uitbesteden handmatige dataverwerking loont !

Een mooie titel denkt u wellicht. Maar wat houdt dit precies in? Dagelijks versturen en ontvangen organisaties nog steeds grote hoeveelheden documenten. De diversiteit en het volume varieert hierbij per bedrijf. Eén ding hebben zij echter gemeen. Dit is het informeren...

Efficiëntie in 2015 begint met DocDigit

Tijdens het schrijven van dit artikel bevinden we ons inmiddels in de 2e week van 2015. Namens DocDigit wensen wij u een succesvol en efficiënt jaar toe. Voor de meeste organisaties zijn de doelen voor dit jaar reeds geformuleerd. De ene zal zich tevreden stellen door...

De waarde van dataverrijking van adressenbestanden

Dataverrijking, een must als het om het resultaat van een marketingcampagne gaat! Als bedrijf kunt u er voor kiezen om bij uw marketingcampagnes gebruik te maken van een eigen adressenbestand of hier adressenbestanden van een externe leverancier voor aan te schaffen....

Goede responsverwerking bepalend voor uw succes !

Responsverwerking is geen doel op zich, maar draagt effectief bij aan het succes van uw onderneming. Als leverancier bent u constant op zoek om uw klantenbestand uit te breiden. Als het goed is, weet u wat uw doelgroep is en waar uw klanten zich bevinden. U kent de...