DocDigit zorgt voor actuele databases via Web Research

Herkent u het probleem dat uw marketingcampagne niet het gewenste resultaat oplevert omdat klantgegevens niet volledig of onjuist zijn? En welk voordeel u zou kunnen behalen als u over alle prijzen van producten en/of productcodes zou beschikken om hiermee uw positie te versterken? Het zijn zo maar twee voorbeelden die direct van invloed zijn op de marktpositievan uw bedrijf. De oplossing ligt binnen handbereik. Bij DocDigit bent u hiervoor aan het juiste adres. Opschonen en verrijken klantenbestand DocDigit zorgt er voor dat essentiële informatie door middel van uitgebreid web research aan uw database wordt toegevoegd. Bij een marketingcampagne is het van belang dat u over alle relevante informatie kunt beschikken om tot succes te komen. In de praktijk constateren we te vaak dat gegevens verouderd zijn en personen niet meer werkzaam zijn of een andere functie hebben gekregen. De commerciële boodschap mist hierdoor volledig haar doel. Het resultaat is dat het veel tijd en geld heeft gekost en niets heeft opgeleverd. DocDigit helpt u om dit te voorkomen. Wij zorgen niet alleen voor het verzamelen van klantinformatie maar ook voor het up- to-date houden ervan Het werkt als volgt. U levert ons een bestand met bedrijven aan waarvoor u specifieke gegevens wilt ontvangen. Dit kunnen functietitels, namen van contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers, gps-coördinaten etc. zijn. DocDigit behaalt hoge scoringsresultaten bij het verrijken van deze bestanden. Op deze wijze verkrijgt u een actuele database waardoor het resultaat van een campagne aanzienlijk zal verbeteren. Product research Het in kaart brengen van productgegevens en productprijzen in de markt waarbinnen u actief bent, kan u veel voordeel opleveren. Eigenlijk zou dit een continue activiteit van uw...

Reductie administratieve lasten

Teveel bedrijven maken nog steeds onnodige kosten door relatief eenvoudige administratieve werkzaamheden door te dure arbeidskrachten te laten uitvoeren. In deze specifieke situatie betreft het data entry werkzaamheden zoals het invoeren van orders en/of facturen in het eigen automatiseringssysteem. Daarnaast zijn er ongetwijfeld ook nog andersoortige documenten die hiertoe kunnen worden gerekend. Tijdens klantgesprekken is de primaire reactie vaak: “ dit komt bij ons niet voor”. Echter een korte screening door één van onze specialisten doet hen verbazen dat er wel degelijk van dit soort verborgen kosten binnen ieder administratief proces bestaat. In de meeste gevallen is men zich hiervan niet bewust. De cruciale vraag is of u als ondernemer deze verborgen kosten accepteert en dus genoegen neemt met een lagere winst of dat u besluit hierin een verandering aan te gaan brengen. Uiteraard bepaalt u dit zelf. Nog niet zo lang geleden heeft DocDigit voor één van haar opdrachtgevers een QuickScan op het administratieve proces uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat één deel van de gegevensinvoer door uitzendkrachten en een ander deel door haar eigen medewerkers werd uitgevoerd. Voor de laatste groep werden hier in verhouding tot de zwaarte en complexiteit van de werkzaamheden ten opzichte van de functie en bijbehorende salariëring aanzienlijk hoge uitvoeringskosten betaald. Indien deze werkzaamheden waren uitbesteed, zou er een jaarlijkse besparing van 35% zijn gerealiseerd. In cash komt dit neer op netto € 75.000,=. Desondanks besloot de opdrachtgever de bestaande werkwijze te handhaven. Het sociale en humane aspect speelde in deze case een belangrijkere rol dan het realiseren van een besparing en hiermee het verbeteren van de financiële positie. Het beëindigen of niet...

Uitbesteden handmatige dataverwerking loont !

Een mooie titel denkt u wellicht. Maar wat houdt dit precies in? Dagelijks versturen en ontvangen organisaties nog steeds grote hoeveelheden documenten. De diversiteit en het volume varieert hierbij per bedrijf. Eén ding hebben zij echter gemeen. Dit is het informeren van de geadresseerde dan wel het verzoek om een reactie hierop te geven. Met het verzenden van bijvoorbeeld een aanvraagformulier, wordt er een proces in gang gezet waarbij de geadresseerde het formulier invult zodat de verzender na retourontvangst een vervolgactie kan uitvoeren. Het is daarom van belang dat dit formulier of fysieke gegevensdrager duidelijk vermeldt wat er van de ontvanger verwacht wordt. Een goed formulier biedt immers geen ruimte voor meerdere interpretaties. De kwaliteit van het document is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van de informatie die hieruit voortvloeit. Of anders gezegd, een slecht document leidt veelal tot slechte informatie en vervolgens tot een inefficiënte bedrijfsvoering. En als u voor een goede sturing van uw organisatie nu juist hiervan afhankelijk bent, dan behoeft dit verder geen betoog. Misschien enigszins simplistisch, maar toch. In dit artikel wordt nader ingegaan op het kwalitatief goed verwerken, vastleggen of verrijken van inhoudelijke documentgegevens. Kwalitatief goede brondocumenten ( bijvoorbeeld; facturen, declaraties, urenverantwoordingen, aanvraag- en mutatieformulieren etc. ) vormen zoals gezegd de basis voor een goede vastlegging en informatie. Maar helaas biedt een goed document alleen nog geen garantie dat de inhoudelijke gegevens ook correct in een database worden verwerkt. Hier is meer voor nodig. De afgelopen decennia is er een sterke ontwikkeling van elektronische data-uitwisseling waarneembaar. Dit is bevorderlijk voor onder andere de betrouwbaarheid, continuïteit, de snelheid, plaats- en tijdsonafhankelijkheid en de kosten....

Efficiëntie in 2015 begint met DocDigit

Tijdens het schrijven van dit artikel bevinden we ons inmiddels in de 2e week van 2015. Namens DocDigit wensen wij u een succesvol en efficiënt jaar toe. Voor de meeste organisaties zijn de doelen voor dit jaar reeds geformuleerd. De ene zal zich tevreden stellen door zich te focussen op een financieel nul plus resultaat terwijl de ander juist een substantiële groei wil realiseren. Uiteraard is de uitkomst afhankelijk van vele verschillende factoren. Realistische doelen zijn essentieel voor iedere onderneming. De vraag is of u gaat voor omzetgroei, kostenreductie of beiden. Persoonlijk opteer ik voor het laatste. Echter, naast autonome omzetgroei bieden lagere uitvoeringskosten nieuwe kansen voor extra omzetgroei. Dit omdat u tegen scherpere tarieven kunt aanbieden en hierdoor beter kunt concurreren. DocDigit ondersteunt u in dit kader onder andere bij het efficiënt verwerken van documenten. Concreet betekent dit; hoge kwaliteit tegen lage kosten. Hiermee ondersteunen wij opdrachtgevers bij het realiseren van hun doelen. Hoe dan? DocDigit digitaliseert dagelijks grote volumes documenten voor grote- en middelgrote organisaties. Digitaliseren houdt in: Het ontvangen, voorbewerken, scannen, automatisch herkennen, handmatig verrijken (aanvullen) van niet herkende gegevens tot en met het afleveren van de output in alle gangbare bestandsformaten bij onze klanten. Variaties hierop zijn natuurlijk mogelijk, bijvoorbeeld indien u de postvoorbereiding en scanning in eigen hand wilt houden. DocDigit ondersteunt u dan vervolgens bij de vastlegging van de ontbrekende gegevens. Dit kan zowel op ons systeem als op afstand via een autorisatie op uw eigen systeem plaatsvinden. Wat doen we zoal? DocDigit ondersteunt vele bedrijven bij het verwerken van inkomende documenten zoals: responskaarten bij DM campagnes, aanvraagformulieren, facturen, orderdocumenten, bestelformulieren, enquêtes, coupons, geld-terug acties etc....

De waarde van dataverrijking van adressenbestanden

Dataverrijking, een must als het om het resultaat van een marketingcampagne gaat! Als bedrijf kunt u er voor kiezen om bij uw marketingcampagnes gebruik te maken van een eigen adressenbestand of hier adressenbestanden van een externe leverancier voor aan te schaffen. In beide situaties dient u zich bewust te zijn van de datakwaliteit. Met andere woorden, zijn de gegevens compleet en nog actueel om uw marketingdoelen te kunnen realiseren? In dit artikel wordt ingegaan op het nut en de functie van dataverrijking. Dataverrijking is maatwerk Op basis van uw visie en strategische keuzes zult u vervolgens bepalen wat er voor nodig is om uw doelen in resultaat om te gaan zetten. Zo zal er onder meer een marketingplan worden opgesteld waarin de doelgroepen worden bepaald en de benodigde middelen selecteert worden waarmee deze groepen zullen worden benaderd. Niets nieuws onder de zon zult u waarschijnlijk denken. Maar bent u zich bewust wat de gevolgen voor uw onderneming zijn zodra de kwaliteit van uw adressenbestand onder de maat is? Wij gaan er van uit dat u een gerichte campagne wilt voeren met een zo hoog mogelijk slagingspercentage. Maar er bestaan nogal wat dissatifiers indien u onvoldoende aandacht heeft besteed aan de kwaliteit van uw databestand. Denk hierbij aan gewijzigde bedrijfsgegevens zoals de firmanaam, straat, postcode, functionarissen die niet meer werkzaam zijn of in het ergste geval zijn overleden, onvolledige of onjuiste tenaamstellingen, ontbrekende e-mailadressen, telefoonnummers etc. De ontvanger zal dit als zeer onzorgvuldig bestempelen en u op voorhand als zakenpartner afschrijven. Om dit te voorkomen is er maatwerk nodig door adressenbestanden vooraf te laten verrijken met de juiste gegevens. DocDigit...

Goede responsverwerking bepalend voor uw succes !

Responsverwerking is geen doel op zich, maar draagt effectief bij aan het succes van uw onderneming. Als leverancier bent u constant op zoek om uw klantenbestand uit te breiden. Als het goed is, weet u wat uw doelgroep is en waar uw klanten zich bevinden. U kent de methoden om met deze klanten in contact te komen. Veelal maken organisatie gebruik van een zogenaamde multi-channel methode voor wat betreft klantenacquisitie. Het ene kanaal zal in de praktijk meer nieuwe klanten opleveren dan het andere, maar in zijn totaliteit sluit het aan bij uw marketingstrategische keuzes. Althans daar gaan wij van uit. Het zou immers zonde zijn indien u geld investeert in marketingcampagnes die niet tot het gewenste resultaat leiden. Het is daarom belangrijk dat er een hoge mate van inzicht wordt verkregen in het beoogde resultaat. Een goede voorbereiding kost tijd en geld maar geeft u een redelijke zekerheid in de te volgen marketingkoers. Voorts is bepalend in hoeverre u uw nieuwe klant geïnteresseerd krijgt en ook in de toekomst zal blijven zijn in uw producten en diensten. Normaliter wordt u maar één kans geboden. Consumenten zullen u als leverancier zeer kritisch beoordelen. Zij willen immers waar hebben voor hun geld. De eerste indruk moet dus absoluut goed zijn. Voldoet u hier niet aan, dan zijn er voldoende concurrenten waar zijn hun verwachtingen wel krijgen waargemaakt. Een correcte acquisitie is dus evident voor het verkrijgen van succes. Maar hoe gaat u er voor zorgen dat klanten ook in de toekomst bij u blijven shoppen? Met andere woorden hoe organiseert u uw klantbehoud. In dit artikel richten wij ons op één...