DocDigit biedt Kettlitz Wufse Verzekeringen remote procesondersteuning

Sinds 2015 maakt Kettlitz Wulfse Verzekeringen naar volle tevredenheid gebruik van de remote diensten van DocDigit. Onze organisatie werkt continue aan de verbetering van haar processen. Dit om onze klanten de beste service te kunnen bieden. Jaarlijks vinden er vele administratieve handelingen op ons ANVA systeem plaats waarbij we soms met grote pieken in de werklast te maken hebben. Door de samenwerking met DocDigit hebben we meer continuïteit en flexibiliteit in onze procesuitvoer verkregen. Op basis van duidelijke en up-to-date werkinstructies voeren de medewerkers van DocDigit op afstand administratieve werkzaamheden op ons systeem uit. Wij hebben hiermee als het ware een uitzendbureau op afstand tot onze beschikking die ons op ieder moment ondersteuning biedt. De geleverde kwaliteit is van een hoog niveau. Kettlitz Wulfse is bijzonder tevreden over de wijze waarop deze samenwerking verloopt. DocDigit is een welkome aanvulling op ons proces waardoor we efficiënter kunnen werken.   Coen van Ham...

Mazars Rotterdam laat haar fysieke klantdossiers door DocDigit digitaliseren

Mazars is gespecialiseerd op het gebied van accountancy, belasting- en juridisch advies en consultancy. In het kader van het project “Paperless Office” en daarnaast de verhuizing van het kantoor naar de nieuwe locatie in Rotterdam Alexandrium, bestond de behoefte om alle fysieke klantdossiers van diverse afdelingen aan het SharePoint Document Management System toe te voegen en te ontsluiten. Op basis van de kennis en expertise in dit soort digitaliseringstrajecten, is DocDigit op advies van Ricoh Nederland geselecteerd om deze opdracht voor Mazars Rotterdam uit te voeren. DocDigit heeft hiertoe een gedegen Plan van Aanpak opgesteld. Alvorens tot productie over te gaan, heeft DocDigit een “proof of concept” uitgevoerd. Dit om er zeker van te zijn, dat aan alle eisen en wensen vanuit Mazars werd voldaan. Na een ontvangen “Go”, kon er direct worden gestart. De doorlooptijd van het gehele project bedroeg vijf maanden. Mazars is bijzonder tevreden over het bereikte resultaat. Ondanks de complexiteit en tijdsdruk, is DocDigit er in geslaagd om het project binnen de daarvoor gestelde termijn en kwaliteitseisen op te leveren.    Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop Alex Boonen van DocDigit dit proces met deskundigheid en flexibiliteit heeft gemanaged. Zijn transparante communicatiewijze sprak ons in het bijzonder aan.   Gert Don Partner-Aandeelhouder Mazars Rotterdam...

Ricoh en DocDigit voeren succesvolle herstructurering van pensioendocumenten voor verzekeraar a.s.r. uit

In de Wet op de Pensioencommunicatie is onder andere bepaald dat verzekeraars zowel bestaande als nieuwe actieve deelnemers op nieuwe wijze dienen te informeren over hun pensioenregelingen. In dit kader is met ingang van 1 juli 2016 Pensioen 1-2-3 verplicht gesteld. Door middel van een gelaagde informatievoorziening verkrijgen a.s.r. verzekerden via een portal op de website toegang tot informatie over de pensioenregeling. In de afgelopen decennia zijn ondersteunende documenten met informatie over de pensioenregeling via diverse methoden en in verschillende bestandsvormen en omschrijvingen in de database van a.s.r. gearchiveerd. Hierdoor bleek het lastig om deelnemers op een klantvriendelijke en efficiënte wijze toegang tot deze informatie te verlenen. Om dit wel mogelijk te maken, heeft a.s.r. gebruik gemaakt van de document logistieke expertise en ervaring van Ricoh en diens partner DocDigit. Hierbij is in fase 1 een opschoning uitgevoerd waarbij blanco en niet relevante pagina’s zijn verwijderd. In fase 2 heeft een nieuwe classificatie van alle documenten conform de nieuwe structuur plaatsgevonden.  De documenten zijn hiermee geschikt gemaakt voor ontsluiting naar de deelnemers. Wij spreken onze waardering uit voor onze contactpersonen Michael Bandel van Ricoh en Alex Boonen van DocDigit die dit proces namens de partner met deskundigheid en flexibiliteit hebben gemanaged.  Ondanks tijdsdruk en complexiteit heeft a.s.r. een uitstekende support mogen ervaren. Marcel Brandsen, IT architect a.s.r. Remco Hindriks, Business IT consultant a.s.r....

DocDigit digitaliseert fysieke personeels-, leerlingen- en cliëntendossiers

Veel organisaties bevinden zich momenteel in de transitiefase van een analoge- naar een digitale informatieomgeving. In de ultieme situatie wordt er geen gebruik meer gemaakt van fysieke papieren gegevensdragers. Dit betekent dat alle gegevens direct en vanaf de bron in geautomatiseerde systemen worden vastgelegd en hierna voor allerlei verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt of raadpleegbaar zijn. Informatie via een dergelijke omgeving is veelal 24/7 en locatieonafhankelijk beschikbaar mits gebruiker hiertoe geautoriseerd zijn. De praktijk Er worden op dit moment flinke stappen gezet om tot een digitale werkomgeving te komen. Zo is er bijvoorbeeld voor HR-afdelingen uitstekende software beschikbaar om op een efficiënte en effectieve wijze personeelsgegevens binnen de huidige wet- en regelgeving vast te leggen, te muteren en te beheren. Ditzelfde geldt overigens ook andere typen zoals leerlingen- en cliëntendossiers. Een digitale werkomgeving biedt vele voordelen ten opzichte van de analoge variant zoals: –          Een uniforme presentatie en beheer van informatie; –          Een snelle tijds- en locatieonafhankelijke benaderbaarheid van informatie; –          Autorisatie kan tot op document- en soms zelfs tot op tekstniveau worden geregeld; –          Informatie kan door meerdere personen gelijktijdig worden geraadpleegd; –          Het zoekraken van informatie wordt geminimaliseerd; –          Het schonen van dossiers is eenvoudig te organiseren. Echter, in de praktijk bevinden we ons (nog steeds) in een hybride werkomgeving. Enerzijds onderscheiden we zoals gezegd de opkomst van de digitale werkomgeving. Anderzijds hebben we nog steeds te maken met analoge gegevensdragers omdat organisaties tot op heden of tot voor kort, zelf papieren personeels-, leerling- en cliëntdossiers hanteren. Daarnaast ontvangt men vanuit de externe omgeving ook nog een substantiële stroom aan papieren documenten. De DocDigit oplossing DocDigit biedt...

DocDigit ISO 27001:2013 gecertificeerd !

Met gepaste trots melden wij dat DocDigit het ISO 27001-2013 certificaat heeft verkregen. In de wereld van dataverwerking is dit een absolute must. Het beheerst en controleerbaar ontvangen, verwerken/bewerken, opslaan en afleveren van (vertrouwelijke) data en/of informatie, vereist een hoge mate van zorgvuldigheid. DocDigit garandeert haar opdrachtgevers op deze wijze dat alle gegevens waarvoor zij in opdracht een specifieke transactie moet uitvoeren, optimaal zijn beveiligd. Om dit mogelijk te maken heeft DocDigit alle noodzakelijke maatregelen getroffen om dataverlies op welke manier dan ook te kunnen voorkomen. Als betrouwbare business partner mag u van ons verwachten dat de beveiliging van al uw data bij DocDigit als topprioriteit wordt bestempeld. DocDigit voelt zich in dit kader verantwoordelijk voor zowel uw gegevens als die van uw klanten. ISO 27001:2013 is de meest actuele standaard voor informatiebeveiliging. In 2013 (daarvoor versie 2005) is een nieuwe versie uitgekomen en tevens in het Nederlands vertaald. De structuur is volledig gewijzigd en komt nu overeen met de nieuw te verwachten ISO-9001, de ISO-14001 etc. Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties, zowel profit- als non profit organisaties. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen. DocDigit is de serviceprovider op het gebied van kwalitatief hoogwaardige dataverwerking. Interesse? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u op deze website. Wij informeren u geheel vrijblijvend omtrent de mogelijkheden. Safety first...

Samenwerking Ricoh Nederland en DocDigit

Ricoh Nederland gaat samenwerken met DocDigit en breidt dienstverlening in dataverwerking uit ’s-Hertogenbosch, 4 mei 2016 – Ricoh en DocDigit bundelen hun krachten en ervaring op het gebied van outsourcing services rondom het digitaliseren van documentprocessen.  De totaaloplossing die hiermee geboden wordt, draagt bij aan betere digitale documentprocessen, waardoor klanten kostenefficiënter en flexibeler kunnen werken. “De hoeveelheid informatie die iedere dag beschikbaar komt, neemt nog steeds sterk toe. We zien bij organisaties dan ook een grote behoefte om documentprocessen steeds slimmer en efficiënter in te richten”, zegt Herman Keijsers, Director IT & Outsourcing Services bij Ricoh Nederland. “We ontzorgen onze klanten met het digitaliseren van documenten en informatie, zoals facturen, dossiers, formulieren, post en enquêtes. Door de samenwerking met DocDigit breiden we onze dienstverlening op dit vlak verder uit, en kunnen we data nog sneller digitaliseren en integreren in de processen van de klant.”Alex Boonen, Directeur bij DocDigit zegt: “Ricoh biedt organisaties een totaaloplossing voor het verwerken en digitaliseren van onder andere declaraties, facturen en vele andere documenten. DocDigit biedt hierop een toevoeging in de vorm van hoogwaardige data-entry in een systeem dat aansluit op ieder gewenst proces van de klant. Zo kunnen klanten hun data op een efficiënte manier digitaliseren.“ Herman Keijsers: “Naast groei op de voor Ricoh belangrijke werkgebieden printing en production printing, is onze strategie gericht op het uitbouwen van onze positie als IT-dienstverlener. Diensten als IT-werkplekbeheer, outsourcing services en communication services worden een steeds groter en belangrijker onderdeel van ons portfolio. De samenwerking met DocDigit onderstreept...