image of 3d renderer illustration. Laptop and files. Data storage.

In de Wet op de Pensioencommunicatie is onder andere bepaald dat verzekeraars zowel bestaande als nieuwe actieve deelnemers op nieuwe wijze dienen te informeren over hun pensioenregelingen. In dit kader is met ingang van 1 juli 2016 Pensioen 1-2-3 verplicht gesteld. Door middel van een gelaagde informatievoorziening verkrijgen a.s.r. verzekerden via een portal op de website toegang tot informatie over de pensioenregeling.

In de afgelopen decennia zijn ondersteunende documenten met informatie over de pensioenregeling via diverse methoden en in verschillende bestandsvormen en omschrijvingen in de database van a.s.r. gearchiveerd. Hierdoor bleek het lastig om deelnemers op een klantvriendelijke en efficiënte wijze toegang tot deze informatie te verlenen.

Om dit wel mogelijk te maken, heeft a.s.r. gebruik gemaakt van de document logistieke expertise en ervaring van Ricoh en diens partner DocDigit. Hierbij is in fase 1 een opschoning uitgevoerd waarbij blanco en niet relevante pagina’s zijn verwijderd. In fase 2 heeft een nieuwe classificatie van alle documenten conform de nieuwe structuur plaatsgevonden.  De documenten zijn hiermee geschikt gemaakt voor ontsluiting naar de deelnemers.

Wij spreken onze waardering uit voor onze contactpersonen Michael Bandel van Ricoh en Alex Boonen van DocDigit die dit proces namens de partner met deskundigheid en flexibiliteit hebben gemanaged.  Ondanks tijdsdruk en complexiteit heeft a.s.r. een uitstekende support mogen ervaren.

Marcel Brandsen, IT architect a.s.r.

Remco Hindriks, Business IT consultant a.s.r. Pensioenen

document-classify